தரணி மேட்ரிமோனி,சிறப்பம்சங்கள் : இலவச, மற்றும் சுலபமான பதிவுமுறை. இலவச வரன்கள் கானல்,மற்றும் தொடர்பு. உங்கள் விபரம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு. உலகம் முழவதும் இருந்து இலவச தொடர்பு கொல்லும் வசதி. குறைந்த பதிவு கட்டணம் நிறைந்த செளர்யம். எளிய முறையில் இணையதளத்தில் கட்டணம் செலுத்தும் வசதி. எளிய முறை வரன்கள் தேடும் வசதி. கஸ்டமர் கேர் தொடர்பு கொல்லும் வசதி. உங்கள் வீட்டு மகன்/ மகள் திருமண வரன்களை அறிமுகபடுத்துங்கள். ஒரே முறை பதிவு கட்டணம் ரூ.500/- மட்டும் திருமணம் முடியும் வரை.
 
       
 
Forgot Password?
 
Home Search Registration Login Download Form About Us Schemes & Bank Details Contact Us  
Highlights of dharanimatrimony.in Free and easy profile registration Free Viewing & Contacting Open profile option to public Free access to website in India and Abroad Low Registration Fees and more benefits Easy Online payment options User friendly interface and features for easy partner search Customer service team to assist you in all the queries raised Introduce your son/daughter for their marraige proposal One time Registration feesRs.500/- only until marriage settled
 
New Registration
Personal and Family Details
* Name :
* Gender :
* Date Of Birth :    
Mother Tongue :
Marital status :
    
* Religion :
* Caste :
Sub Caste :
Father's Name :
Father's Alive :
Father's Job :
Mother's Name :
Mother's Alive :
Mother's Job :
Order of Birth :
   
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried  
Any Others Details
(Talents, Acheivements, Likes, Visa Status, Family details, Sai Devotee etc)
:
Physical Attributes
Height :
Weight :
Blood Group :
Diet :
Disability (If any) :
Complexion :
Education & Occupation Details
Qualification :
Job :
Place Of Job :
Income Per Month :
Communication Details
Permenant Address :
Present Address :
Contact Person :
Contact Number:
Contact Number :
Own House :
   
Astrology Details
Star :
Raasi/Moon Sign :
Padam :
Laknam :
Gothram :
Dossam :
Time of Birth :    
Place Of Birth
(Town/District)
:
Nativity
(Town/District)
:
Horoscope Details
Balance : Dasa    Year(s)    Month(s)    Day(s)
 
 

RASI

 

AMSAM

 
 
Partner Expectation Details
Qualification :
Job :
Job :
Income Per Month :
Preferred Age : To
Diet :

Horoscope Required :
Marital Status :
       
Caste :
Sub Caste :
Any other Comments :
 
Photo
Upload Photo 1:  
 
Upload Photo 2:  
 
Scheme Details
* Email ID (Login ID) :
(Eg : xxxxxxx@yyyyy.com)
* Password
* Scheme :
Terms & Conditions  
 
      
தரணி மேட்ரிமோனி
104 சி /1, மேற்கு ராஜவீதி, குமரகோட்டம் வளாகம் , காஞ்சிபுரம் - 631502
Mobile : +(91)-9445409464 / +(91)-9498044464
Email : dharanimatrimony@gmail.com
Website : www.dharanimatrimony.com